บริติชแอร์เวย์ได้เริ่มส่งอีเมลผู้โดยสารเพื่อยกเลิกเที่ยวบินสองสัปดาห์ข้างหน้าของนักบินอีกคนหนึ่ง การดำเนินการทางอุตสาหกรรมในวันที่ 27 กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินนับร้อยและผู้โดยสารนับหมื่น ข้อพิพาทมีมากกว่าการจ่ายเงินเพิ่มสูงขึ้นซึ่งนักบินบอกว่าไม่สูงพอ นักบินจัดฉากการหยุดงาน 48 ชั่วโมงเมื่อต้นสัปดาห์นี้ทำให้ผู้โดยสารเกือบ 200,000 คน

Continue reading