ประเทศไทยจะมีประสิทธิภาพการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเราสังเกตว่ามันยังมีอัตราการย่อยสลายทางนิเวศที่สูงมากและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ในขณะที่ฉันเป็นนักดูนกที่มีประสบการณ์และได้ศึกษานกในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปีฉันสังเกตเห็นการลดลงอย่างมากของนกหลายสายพันธุ์ที่กินแมลง

Continue reading