ทอมเบทในกรุงเยรูซาเล็มกล่าวว่านายเนทันยาฮูได้ยื่นอุทธรณ์ไปยังฐานผู้มีสิทธิเลือกตั้งมากขึ้นปีกขวาของอิสราเอลที่มีข้อความที่ยากในการรักษาความปลอดภัยและการประกาศที่สำคัญในวันสุดท้ายบอกรัฐบาลใหม่จะยึดการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเวสต์แบงก์ครอบครอง การตั้งถิ่นฐานดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศแม้ว่าอิสราเอลจะโต้แย้งเรื่องนี้ก็ตาม

Continue reading