เกิดปัญหาเกี่ยวกับการอ่อนค่าของสกุลเงิน

การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงจากกระแสเงินทุนทั่วโลกอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นและความไม่แน่นอนของปัญหาเหล่านี้จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการอ่อนค่าของสกุลเงินเนื่องจากนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นนายศุภชัยกล่าว อย่างไรก็ตามประเทศในเอเชียแปซิฟิกมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามการค้าที่กำลังดำเนินอยู่

การสะสมทุนสำรองมีจำนวนสูงมากในภูมิภาคนี้เขากล่าว ประเทศไทยรักษาระดับเงินทุนไว้อย่างราบรื่นในปริมาณสำรองของตนทำให้รัฐบาลมีทางเลือกมากมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจหากผลกระทบจากสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลต่อเรา ความไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการลงทุนเนื่องจากนักลงทุนสูญเสียความเชื่อมั่นและทุนเริ่มไหลออกจากตลาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *