การคิดวิเคราะห์ปัญหาและสร้างนวัตกรรม

โดยมุ่งเน้นการให้บริการบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพไปยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 แห่งหรืออุตสาหกรรม S-Curve โฟกัสหลักคือสี่อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนพลังงานการแปรรูปอาหารและไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สุเทพกล่าวว่าการร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ผลจากการทำงานร่วมกันเหล่านี้คือการสร้าง “นักศึกษาอาชีวะที่มีคุณภาพ”

ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมรวมถึงการคิดวิเคราะห์วิเคราะห์ปัญหาและสร้างนวัตกรรม “โครงการ 2S” หรือ “STEM + Skills” หลังจากที่ได้มีการวิจัยชี้ว่าโครงการนี้เป็นหัวใจหลักในการผลิตช่างเทคนิคที่มีฝีมือและสามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูงได้นายกอริลทร์กริชพิพัฒน์ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายสนับสนุนธุรกิจกล่าว ที่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด